डिबेट नेटवर्क नेपालको नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना / NOTICE – 9TH DNN AGM [संशोधन सहित]

agm bannar

डिबेट नेटवर्क नेपालको नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना [संशोधन सहित] प्रकाशित मिति: २०८० पौष ४ आदरणीय संचालक तथा सदस्य महानुभावहरु, डिबेट नेटवर्क नेपालको मिति २०८० मङ्सीर ३० गते संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार यस मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्नलिखित […]

डिबेट नेटवर्क नेपालको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना / Notice – 8th DNN AGM [संशोधन सहित]

डिबेट नेटवर्क नेपालको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना प्रकाशित मिति: २०७९ मङ्सीर १५ आदरणीय संचालक तथा सदस्य महानुभावहरु, डिबेट नेटवर्क नेपालको मिति २०७९ मङ्सीर १५ गते संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार यस मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्नलिखित प्रस्ताबहरु उपर […]

डिबेट नेटवर्क नेपालको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धित सुचना (समय र स्थान संशोधित)

DNN Logo

प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर ६ आदरणीय संचालक तथा सदस्य महानुभावहरु, डिबेट नेटवर्क नेपालको मिति २०७८ मंसिर ३ गते संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार यस मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्नलिखित प्रस्ताबहरु उपर छलफल गर्ने गरी बस्ने भएकोले यहाँहरुको जानकारीको लागि यो […]

पाँचौ बार्षिक साधारण सभाबारे सूचना (Notice: DNN’s 5th AGM)

प्रकाशित मिति: २०७६ पौष ६ आदरणीय संचालक तथा सदस्य महानुभावहरु, डिबेट नेटवर्क नेपालको मिति २०७६ पौष ६ गते संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार यस मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनीको पाँचौ बार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्नलिखित प्रस्ताबहरु उपर छलफल गर्ने गरी बस्ने भएकोले यहाँहरुको जानकारीको लागि यो […]